Fizjoterapeuta Tarnowskie Góry

Stopa płaska-biomechanika,patofizjologia.

Stopa stanowi skomplikowaną architektoniczną budowlę ,którą tworzy ponad 20 kości.Dzięki dużej mobilności zapewnionej przez aparat mięśniowo-powięziowy jesteśmy w stanie wykonać bardzo precyzyjne ruchy jak n.p w czasie chodu.Stopa jest również niezwykle stabilną strukturą która mimo przenoszenia dużego ciężaru ciała i działania siły grawitacji rozkłada ciężar ciała w warunkach fizjologicznych na 3 punkty podparcia stopy.Owe 3 punkty podparcia to: głowa I oraz V kości śródstopia oraz kość piętowa.Zakres ruchomości stopy przedstawia się następująco:ruch wyprostu stopy powinien wynosić około 20-30 stopni, zgięcia 40-50,supinacji 20 natomiast pronacji 10. Warto wspomnieć ,że w stopnie wyróżnia się dwa łuki-łuk podłużny oraz poprzeczny.Powyższe łuki podeszwy stopy pozwalają na dostosowywanie się  do nierównego podłoża .Wykorzystując jak najlepsze warunki mechaniczne zapewniają one przenoszenie siły nacisku.Łuki stopy spełniają również funkcję amortyzująca w czasie chodu,biegania n.p po nierównym terenie.Płaskostopie czyli obniżenie łuków stopy może być przyczyną bólu stopy lub podudzia.Warto postawić sobie teraz pytanie niewydolność jakich struktur może być przyczyną płaskostopia.Zacznijmy od struktur w łuku poprzecznym stopy.Przedni łuk na wysokości głów kości śródstopia stabilizuję więzadło poprzeczne głębokie śródstopia.Warto zwrócić uwagę ,że łuk przodostopia ma jedynie bierne stabilizatory,natomiast łuk śródstopia i stępu mają tylko stabilizatory czynne.Najważniejsza strukturą czynna stabilizująca łuk śródstopia jest głowa poprzeczna mięśnia przywodziciela palucha.Łuk w okolicy stępu stabilizowany jest natomiast przez dwa mięśnie które biegną przed podudzie aż do stopy- mięsień piszczelowy tylny oraz mięsień strzałkowy długi.W związku z tym ,że oba mięśnie biegną przez podudzie częstą płaskostopie może dawać ból zlokalizowany w podudziu.Wszystkie wymienione struktury spełniają ważną rolę w prawidłowym rozkładzie ciężaru ciała i wysklepieniu stopy.Ich niewydolność może prowokować bóle stopy co w konsekwencji będzie wpływało na kompensacyjny schemat chodu i przeciążenia w innych stawach.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest